Intake

‘Bijles met verstand’ is het motto van mijn praktijk. Ik wil weten wat er nodig is en waarom dat nodig is.

Daarom houd ik eerst een intakegesprek, wanneer u uw kind bij mij aanmeldt voor remedial teaching. Daarin wordt duidelijk wat de hulpvraag van u als ouder is, maar ook hoe uw kind hier tegenaan kijkt. Ik zal u dan ook vragen of uw kind mee wil komen naar het intakegesprek.

Onderzoek

Op basis van het intakegesprek, gegevens die al bekend zijn van school enz. bekijk ik wat ik nog meer moet weten om succesvol de leerproblemen aan te pakken. Dat werk ik uit in onderzoeksvragen. Deze vragen ga ik dan beantwoorden met behulp van gestructureerde onderzoeksmethoden. Dit wordt een pedagogisch-didactisch onderzoek genoemd: wat kan een kind en hoe doet hij/zij dat. Verdeeld over een aantal sessies voer ik dat onderzoek uit

Handelingsplan

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek stel ik een handelingsplan op. Hierin geef ik aan wat de reden is voor aanmelding, welke gegevens er al bekend zijn over het leerprobleem,  wat er al gedaan is op school, hoe uw kind zelf over de leermoeilijkheden denkt enz. In het handelingsplan staat ook wat ik ga doen en welke doelen ik hiermee wil bereiken. Aan de hand van het handelingsplan start ik het begeleidingstraject. Na 10 weken evalueer ik steeds de behandeling. Deze evaluaties horen ook bij de behandelsessies.

Contact met school

Indien mogelijk zal ik contact opnemen met de school van uw kind, uiteraard alléén met uw schriftelijke toestemming. Over het algemeen geven ouders hier toestemming voor. Contact met school is belangrijk voor de leerling. Ik kan dan met de leerkracht afstemmen wat de problemen/zorgen zijn en wat de leerkracht al doet. Zo kan ik aansluiten bij school. Dat is voor leerlingen met leermoeilijkheden namelijk ontzettend belangrijk om verwarring te voorkomen. Daarnaast kan mijn inbreng er vaak voor zorgen dat er andere of extra ondersteuning komt in de klas.

Behandeling

Ik werk in sessies van wekelijks één uur. Hiervan reserveer ik 10 minuten voor verslaglegging, voorbereiding, overleg met de leerkracht e.d.

Ik werk met wetenschappelijk bewezen behandelmethoden, zoals Met sprongen vooruit, Rekensprint, Spellingsprint, Taal in Blokjes. Sinds 2023 maakt Teken je gesprek onderdeel uit van mijn behandeling.

Huiswerk

Uw kind zal van mij ook opdrachten meekrijgen om thuis te maken. Ik ondersteun u als ouder ook, zodat u uw kind optimaal kunt begeleiden. Vragen kunt u door de week heen altijd stellen via de online leeromgeving of via Whatsapp. Voor het huiswerk en het logboek (heen-en-weer schrift) maak ik gebruik van de online leeromgeving van Mijn Superkracht®. Deze beveiligde omgeving maakt het voor mij mogelijk huiswerk te delen met u als ouder. U kunt er ook huiswerk uploaden, zodat ik dat voor de sessie in de praktijk alvast kan nakijken. Met uw toestemming kan de leerkracht meekijken en ook opmerkingen en vragen in het logboek zetten.

Individuele begeleiding Hilde van Praktijk Briljant met jongen