Lestijden

Maandag:        13.00 – 18.00
Dinsdag:        13.00 – 18.00
Donderdag:  13.00 – 18.00
Vrijdag:          13.00 – 18.00

Tevens onder schooltijden in overleg met de betreffende school.

Tarieven

Intakegesprek (1 uur) gratis
Opstellen handelingsplan lezen en spellen Op uurbasis
Opstellen handelingsplan rekenen Op uurbasis
Half uur € 30,-
Heel uur € 60,-

Remedial teaching door een zelfstandig remedial teacher is vrijgesteld van BTW.