En nu? Vijf tips om verder te komen op school.

Alle toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn weer afgenomen en ingevoerd in de systemen. Meest gehoorde conclusie: “Dit kind kan het!” of “Dit kind kan het (nog steeds) niet!”. En daar kun je dus niets mee……Als ouder niet, maar als leerkracht ook niet.

En nu? Op dezelfde manier verder, of  toch anders en hoe dan?

Belangrijke vraag om te stellen: Doe je de goede dingen en doe je ze goed?

Dat klinkt heel eenvoudig, maar er zijn wel een aantal punten om op te letten.

  1. De toetsen van het leerlingvolgsysteem geven alleen maar aan hoe een leerling presteert ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dus bovengemiddeld (sterk), gemiddeld, of benedengemiddeld (zwak). Hoe dat komt, vertellen die toetsen niet.
  2. Ontwikkelt een kind zich ten opzichte van zichzelf? Ofwel: is er groei?
  3. Als er geen of weinig groei is, hoe komt dat dan? Om maar eens wat te noemen: Zitten er bij het rekenen hiaten in de basisvaardigheden? Kan een kind een som uit een verhaaltje halen? Hoe is de samenhang tussen de prestaties van andere vakken? Of bij spelling: weet een kind wat korte en lange klanken zijn? Kan een kind een woord in klankgroepen verdelen?
  4. Als duidelijk is waar de problemen liggen, begin dan bij de zwakste schakel.De verleiding is groot om alleen verlengde instructie (extra uitleg) bij de lesstof te geven. Op zich prima, maar als er hiaten (kennistekorten) zijn uit eerdere schooljaren zullen die echt weggewerkt moeten worden. Anders is verlengde instructie redelijk zinloos.
  5. Gebruik bewezen methodes en gebruik ze goed. Wanneer een methode of werkwijze evidence based is, dan klopt dat, maar alleen als de methode of werkwijze helemaal wordt gevolgd. En niet een stukje van een werkwijze, of een uitleg net een beetje anders. Zoals juf Helma uit ‘De luizenmoeder’ het samenvat: “Ik doe dit werk al 25 jaar, vind je het goed dat ik het op mijn manier doe?” Het antwoord daarop moet zijn: “Nee!”  Er zijn prima werkwijzen en methodes beschikbaar om kinderen verder te brengen. Gebruik ze zoals ze zijn bedoeld.

Ik merk dat aandacht besteden aan deze punten een (kleine) tijdsinvestering is, maar het leerrendement van mijn leerlingen is hierdoor zoveel groter. En daar wordt iedereen blij van.

Kom je met school niet verder dan “Mijn kind kan niet….. En nu?”, neem eens contact op en kijk wat ik voor je kan betekenen.