Oh, oh…….die toetsen!

Het is weer zover, op de meeste scholen wordt in deze periode de toetsen van het leerlingvolgsysteem weer afgenomen. Leerkrachten hebben ouders vriendelijk gevraagd afspraken met de tandarts/orthodontist/dokter buiten schooltijden te plannen. Ze duimen hun duimen stuk dat er maar geen leerlingen ziek worden. En kinderen schieten in de stress….. want moeilijke toetsen maken is van niemand een hobby.

Hoezo toetsen?

Wat houden die toetsen nu eigenlijk in? En waarom worden ze afgenomen? Wat betekent de uitkomst van die toetsen?

Laat ik bij het begin beginnen. Natuurlijk houdt iedere school de ontwikkeling van de kinderen bij door toetsen af te nemen. Bijvoorbeeld bij rekenen, taal en spelling, maar ook de bekende topo-toets. Aan het einde van een blok van 3 of 4 weken, wil je toch weten of de kinderen de lesstof begrepen hebben. Deze methodetoetsen hebben als nadeel dat ze alleen de lesstof van dat moment toetsen. Ook zijn de toetsen afhankelijk van de methode die gebruikt wordt.

Waarom die Cito/IEP enz. toetsen?

Als je wilt weten hoe de leerontwikkeling van kinderen over de hele inhoud van het vak verloopt, heb je aan de methodetoetsen niet genoeg. Daarvoor zijn de zogenaamde methode-onafhankelijke toetsen ontwikkeld. Deze toetsen kijken waar het kind staat in zijn of haar leerontwikkeling. Ze vergelijken dat ook met een landelijk gemiddelde. Dat wordt de normering genoemd. Er zijn inmiddels verschillende aanbieders van die toetsen op de markt (Cito, IEP, LVS Boom). Er zijn duidelijke verschillen tussen de aanbieders. Maar het voert te ver om dat in deze blog uit te leggen.

Wat betekenen de resultaten dan?

Wat betekent nu de uitkomst van deze toetsen? De toetsen geven aan hoe een leerling presteert ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Niets meer, niets minder. Dus bovengemiddeld, gemiddeld en beneden gemiddeld. Waar dat door komt, meet zo’n toets niet. Wat je moet doen om een kind verder te helpen, weet je dus ook niet. Als de leerontwikkeling van een kind dus niet verloopt zoals je zou willen, dan moet je verder kijken. Een goede remedial teacher kan je daarbij helpen. Maar daarover de volgende keer meer…….